Книга V, глава VII

Сap. VII. — De nominibus terrarum et qualitatibus gentium, quae in itinere sancti Jacobi habentur

In beati Jacobi viatico, via scilicet Tolosana, primitus, transito flumine Garona, invenitur tellus Gasconica ; et exinde, transitis portibus Asperi, terra Aragoni; et inde Navarrorum tellus usque ad pontem Argae et ultra.

Per tramitem vero portuum Ciserae, post Turonicam, invenitur habilis, et optima, et omni felicilate plena tellus Pictavorum. Pictavi sunt heroes fortes et viri bellatores, arcubus et sagittis et lanceis in bello doctissimi, in acie freti, in cursibus velocissimi, in veste venusti, in facie praeclari, in verbis astuti, in premiis largissimi, in hospitibus prodigi. Inde, tellus Sanctonensium invenitur. Inde, transito quodam maris brachio et flumine Garona, Burdegalensium tellus ; quae vino optimo et piscibus fertilis, sed lingua rustica habetur. Sanctonenses lingua rustica habentur, sed Burdigalenses rusticiores approbantur. Inde Burdegalenses landae itinere dierum trium, fessis scilicet, invenitur : ipsa est tellus omni bono desolata, pane vino carne piscibus aquis et fontibus vacua, villis rara, plana, sabulosa, melle tamen et milio et panicio et grugnis larga. Tu autem, si in aestate forte per eam transieris, faciem tuam studiose custodi a muscis immanissimis, quae guespe, vel tavones, vulgo dicuntur, quae maxime ibi abundant; et nisi diligenter pedem observaveris, in arena marina, quae ibi abundant, usque ad genua velociter lapsus fueris.


Transito vero hoc solo, invenitur terra Gasconica, candido pane et optimo vino rubicundo larga, nemoribus et pratis fluminibusque, fontibus sanis apta. Gasconi sunt levilogi, verbosi, derisores, libidinosi, ebriosi, cibis prodigi, male induti, pannis et gazis devastati; bellis tamen assueti, sed hospitalitate pauperum praecipui. Circa ignem sedentes, sine mensa comedere et cum uno scypho omnes libere utuntur. Largiter comedunt et bibunt, et male vestiuntur; et turpe! suppositis paucis paleis, in putredine scilicet, familia cum domino et domina, omnes una recumbunt. In huius terrae exitu, via scilicet sancti Jacobi, habentur duo fluvii, qui prope villam sancti Joannis Sorduae, alter scilicet ad dexteram et alter ad laevam, fluunt; quorum unus dicitur Gaver, et alter flumen qui sine rate nullo modo transmeari posit ; quorum nautae penitus damnantur. Cum enim flumina illa admodum stricta sint, tamen de unoquoque homine, tam de paupere quam de divite, quem ultra navigant, unum nummum more accipiunt; et de jumento quatuor, vi etiam indigne capiunt. Est etiam navis illorum modica, unius arboris facta, equos minime recipiens ; quam cum intraveris, teipsum caute custodi ne forte in aquam cadas; oportebit enim equum tuum per frenum trahere post te extra navim per pelagum. Quapropter, cum paucis ingredere navim ; quia, si nimis onerata fuerit, cito periclitabitur. Multotiens etiam tantam peregrinorum turmam nautae, accepto pretio, admittunt, quod navis subvertitur et peregrini in pelago necantur; unde nautae nequiter gaudent captis mortuorum spoliis.

Inde circa portus Cisereos habetur tellus Basclorum, habens urbem Baionam in maritima versus septentrionem. Haec terra lingua barbara habetur ; nemorosa, montuosa, pane et vino omnibusque corporalibus alimentis desolata; excepto quod malo et cicera et lacte est consolata. In hac terra mali portigeri habentur, scilicet circa portus Cisereos [in] villa quae dicitur Hostavalla, et villa sancti Joannis et sancli Michaelis pedis portuum Ciserse. Qui penitus damnantur : exeunt obviam peregrinis cum duobus aut tribus jaculis, tributa injusta vi capientes : et siquis transeuntium, secundum eorum petitionem, nummos illis dare noluerit, et jaculis illum percutiunt et censum ab eo auferunt exprobrantes illum et usque ad femoralias exquirentes.
Ipsi sunt feroces ; et terra, in quam commorantur, ferox et silvestris et barbara habetur. Ferocitas vultuum, similitudinesque linguae barbarae eorum, corda videntium illos expavescit. Cum non debeant rite accipere tributum, nisi a mercatoribus tantum ; a peregrinis et ab omnibus transeuntibus iniuste accipiunt. Quando debent more accipere de qualibet re quatuor nummos vel sex ; octo vel duodecim, duplum scilicet, capiunt. Quapropter praecipimus el exoramus ut hi portageri et rex Aragonensis caeterique divites, qui tributi pecunias ab eis accipiunt, omnesque illorum consentientes, scilicet Raymundus de Solis et Vivianus de Acromonte et Vicecomes de sancto Michaele cum cunctis progeniis suis venturis, una cum praefatis nautis et Arnaldo de Guinia cum omni progenie sua ventura atque cum caeteris dominis aquarum praedictarum, qui ex eisdem nautis nummos navigii iniuste accipiunt, cum sacerdotibus etiam, qui poenitentiam vel eucharistiam scienter illis tribuunt, vel officium divinum eis faciunt, vel in ecclesia eos consentiunt, donec per longaevam ac patefactam poenitentiam resipiscant et modum in tributis suis ponant, non solum in Sedibus episcopalibus terrae illorum, verum etiam in beati Jacobi basilica, peregrinis audientibus, sedule excommunicentur ; et quicumque praelatorum ex hoc vel amore, vel lucro, eis parcere voluerint, anathematis gladio percutiatur. Sciendum quia ipsi portigeri a peregrinis tributum accipere nullo modo debent : et nautae praefati de duobus hominibus, scilicet de divitibus pro navigio nisi unum obolum, et de equo solum nummum accipere rite debent, de paupere vero nihil ; et magnas etiam naves, in quibus jumenta el homines largiter queant intrare, habere debent. In terra etiam Basclorum, via sancti Jacobi est excellentissimus mons, quod dicitur Portus Ciserae, aut quia porta Hispanise ibi habetur, aut quia per illum montem res necessariae de alia terra ad aliam transportantur, cuius ascensus octo milliariis, et descensus similiter octo, habetur. Sublimitas namque eius tanta est, qued visa est usque ad coelum tangere, cuius adscensori visum est propria manu coelum posse palpitari : de cuius fastigio potest videri mare Britannicum et occidentale, et ora etiam trium regionum, scilicet Castellae et Aragoni et Galliae. In summitate vero eiusdem montis est locus, quod dicitur Crux Caroli, quia super illum securibus et dolabris et fossoriis caeterisque manubriis Carolus cum suis exercitibus in Hispaniam pergens olim tramitem fecit, signumque Dominicae crucis prius in eo elevavit, et tandem flexis genibus versus Gallaeciam Deo et sancto Jacobo precem fudit ; quapropter, peregrini, genua sua ibi curvantes versus sancti Jacobi patriam, ex more orant, et singuli singula vexilla dominicae Crucis infigunt. Mille etiam cruces ibi possunt inveniri, unde primus locus orationis sancti Jacobi ibi habetur. In eodem monte, antequam christianitas in oris Hispanicis ad plenum augmentaretur, Navarri impii et Bascli peregrinos ad sanctum Jacobum pergentes non solum depraedari, verum eliam ut asinos equitare et perimere solebant. Juxta vero montem illum, versus scilicet septentrionem, est vallis quae dicitur Vallis Caroli, in qua hospitatus fuit idem Carolus cum suis exercitibus, quando pugnatores in Runcia valle occisi fuere ; per quam etiam peregrini multi ad sanctum Jacobum tendentes transeunt, nolentes montem ascendere. Postea vero in descensione eiusdem montis invenitur hospitale et ecclesia, in qua est petronus, quem Rotolandus heros potentissimus, spatha sua, a summo usque deorsum per medium trino ictu scidit. Deinde invenitur Runciavallis, locus scilicet quo bellam magnum olim fuit factum, in quo rex Marsirus, ei Rotolandus, et Oliverus, et alii pugnalores cxl millibus christianorum simul et sarracenorum occisi fuere.

Post hanc vallem invenitur tellus Navarrorum, quae felix pane et vino, lacte et pecoribus habetur. Navarri et Bascli unius similitudinis et qualitatis, in cibis scilicet et vestibus et lingua habentur; sed Bascli facie candidiores Navarris approbantur. Navarri pannis nigris et curtis usque ad genua tantummodo, Scothorum more, induuntur et sotularibus, quos lavarcas vocant, de piloso corio scilicet non confecto factas, corrigiis, circa pedem alligatas, plantis pedum solummodo involutis, basibus nudis, utuntur. Palliolis vero laneis, scilicet atris, longis usque ad cubitos, in effigie pennulae fimbriatis, quos vocant saias utuntur. Hi vero turpiter vestiuntur et turpiter comedunt et bibunt: omnis namque familia domus Navarri, tam servus quam dominus, tam ancilla quam domina, omnia pulmentaria simul mixta in uno catino, non cum cochleariis, sed manibus propriis, solet comedere, et cum uno scypho bibere. Si illos comedere videres, canibus edentibus vel porcis eos computares; sique illos loqui audires, canum latrantium memorares: barbara enim lingua penitus habentur. Deum vocant urcia; dei genitricem andrea Maria; panem orgui; vinum ardum; carnem aragui; piscem araign; domum echea; dominum domus iaona; dominam andrea; ecclesiam elicera; presbyterum belaterra, quod interpretatur pulchra terra; triticum gari; aquam uric ; regem ereguia; sanctum Jacobum iaona domne iacue. Haec est gens barbara, omnibus gentibus dissimilis ritibus et essentia, malitia plena, colore atra, visu iniqua, prava, perversa, perfida, fide, vacua et corrupta, libidinosa, ebriosa, omni violentia docta, ferox et sylveslris, improba et reproba, impia et austera, dira et contentiosa, ullis bonis inculta, cunctis vitiis et iniquitatibus edocta, Getis et Sarracenis consimilis, malitia nostrae genti Gallicae in omnibus inimica; pra uno nummo tantum, perimit Navarrus aut Basclus, si potest, Gallicum. In quibusdam oris eorumdem, in Biscagia scilicet et Alava, dum Navarri se calefaciunt, vir mulieri et mulier viro verenda sua ostendunt. Navarri etiam utuntur fornicatione incesta pecudibus; seram enim Navarrus ad mulae suae et equae posteriora suspendere dicitur ne alius accedat, sed ipse; vulvae etiam mulieris et mulae basia praebet libidinosa; quapropter ab omnibus peritis sunt corripiendi Navarri. In campo tamen belli probi habentur; ad assiliendum campum improbi; in decimis dandis legitimi, in oblationibus altarium assueti approbantur: per unumquem enim diem, dum ad ecclesiam Navarrus vadit, aut panis, aut vini, aut tritici, aut alicuius substantice oblationem Deo facit. Ubicumque Navarrus aut Basclus pergit, cornu ut venator collo suspendit; et duo jacula aut tria, quae auconas vocat, ex more manibus tollit. Cumque domum ingreditur et regreditur, ore sibilat ut milvus ; et dum in secretis locis vel in solitudinibus, rapacitatis causa, latens socios silentio convocare desiderat, vel more bubonis cantat, vel instar lupi ululat. Tradi solet illos ex genere Scothorum descendisse, pro eo quod similes illis sunt moribus et similitudine. Julius Caesar, ut fertur, tres gentes, Nubianos scilicet, Scothos et Cornubianos caudatos, ad expugnandum Hispanorum populos, eo quod tributum ei reddere nolebant, ad Hispaniam misit, praecipiens eis ut omnem sexum masculinum gladio interficerent femineumque tantum ad vitani reservarent. Qui, cum per mare terram illam ingressi essent, contractis navibus suis ab urbe Barchinona usque ad Caesaraugustam et ab urbe Baiona usque ad montem Oquae igne et gladio devastaverunt. Hos fines transire nequiverunt, quoniam Castellani coadunati, illos expugnantes, a finibus suis eiecerunt; illi autem fugientes venerunt ad montes marinos, qui sunt inter Najeram et Pampiloniam, scilicet versus maritimam in terra Biscagiae et Alavae ; ubi habitantes multa castra aedificarunt; et interfecerunt omnes masculos, quorum uxores vi sibi rapuerunt; e quibus natos genuerunt, qui postea a sequentibus Navarri vocantur ; unde Navarrus interpretatur no verus ; idem non vera progenie aut legitima prosapia generatur, Navarri etiam a quadam urbe, quae Naddaver dicitur, prius nomen sumpserunt ; quae est in illis oris e quibus primitus advenerunt, quam scilicet urbem in primis temporibus beatus Matthaeus apostolus et evangellista sua praedicatione ad Dominum convertit.

Post terram illorum, transito nemore Oquae, versus scilicet Burgas, sequitur tellus Hispanorum, Castella videlicet et Campos. Haec est terra plena gazis, auro ot argento, paleis et equis fortissimis felix, pane et vino, carne piscibus lacte et melle fertilis; lignis tamen est desolata, hominibus malis et vitiosis plena.

Inde terra Gallaecianorum, transitis oris Legionis et portibus montis Iraci et montis Februarii invenitur. Haec est nemorosa, fluminibusque pratis et malariis optimis fructibusque bonis et fontibus clarissimis apta, urbibus et villis et segetibus rara, pane triticeo et vino stricta, pane siliginensi et sicera larga, pecoribus et jumentis, lacte et melle piscibusque marinis immanissimis et paucis habilis; auroque et argento et paleis pellibusque sylvestribus caeterisque opibus felix, imo gazis Sarracenicis copiosa. Galleciani vero genti nostra Gallicae magis, prae ceteris gentibus Hispanicis incultis moribus, congrue concordantur, sed iracundi et litigiosi valde habentur.

Глав. VII. Поименование земель и характеры людей, что на пути Святого Иакова имеются.

На пути святого Иакова, а именно на пути из Тулузы, поначалу переправишься через реку Гаронну и войдешь в земли Гасконские, а затем пройдешь перевалом Аспе (Сомпорт) в землю Арагоскую, а после в Наваррские земли, что до моста через Аргу и далее.

Дорогой через перевал Сизы [Сен-Жан-Пье-де-Пор], мимо Тура придешь удобно и удачно и всячески благополучно в земли Пуату [Латинское название связано с тем, что в древности эта провинция была населена галльским племенем пиктонов или пиктовиев]. Пиктоны [суть] герои сильные и мужи воинственные, с луками и стрелами, и с копьями на войне весьма умелые, в бою надежные, в беге быстрейшие, красиво одетые, светлоликие, со словами искусные, гостеприимно щедрые. Затем в земли Сентонжа придешь. Затем, когда пересечешь морской залив и реку Гаронну, войдешь в земли Бордо, что превосходным вином и рыбой обильны, однако ж язык неблагозвучный имеют. И сентонжцы неблагозвучный язык имеют, но бургундцы неблагозвучностью [своего] похваляются. Затем землями бургундскими идти три дня, вестимо уставши, найдешь [что] эти земли весьма запустелые, плоские, песчаные,  хлеба, вина, мяса, рыб, вод и чистых источников лишены, поселения [здесь] редки, и все же медом и просом всяким и кабанами богата. Ты однако, коли жарким летом их проходишь, лицо свое старательно храни от мух громадных, что осами в просторечьи зовутся, что крайне здесь многочисленны; и коли не [станешь] тщательно ноги беречь, в пески морские [видимо, имеются в виду зыбучие пески], что здесь изобильны, по самые колени быстро попадешь.

Пройдя верно места эти, придешь в земли гасконские, хлебом белым и вином красным обильна, рощами и лугами заливными и добрыми источниками хороша. Гасконцы [суть] говорливы и тараторят, глумливы, блудливы, любят выпить и поесть, дурно одеты, [дорогих] одеяний и богатств лишены, однако к войне привычны, но в гостеприимстве для бедных не знают равных. Вокруг огня сидят, а не за столом едят, и из одного кубка все привольно пьют. Обильно едят и пьют и дурно одеваются, и фу! на тонкой соломе, а то и гнилой, семья с господином и госпожой вся почивает. Из сих земель выходя путем святого Иакова, [имеется] два потока, что близ города святого Иоанна Сордского [Сен-Жан-де-Сорд], один направо, другой налево текут, из них один зовется Гавер [Гав д’Олорон] и другой поток [вероятно, Гав-де-По], что без лодки никаким способом не пересечь; корабельщиков всячески поносят. Хотя поток сий весьма узок, тем не менее с каждого человека, как с бедного, так с богатого, кто на другую сторону переплывает, пошлину в монету берут, и с вьючных животных четыре, силой к тому же, бесстыжие, хватают. И эти лодки настолько малы, [что] из одного дерева изготовлены [и] лошадей лишь наинебольших берут, те что с оными заходят [в лодку], те сами да поберегутся случайно в воду не упасть, непременно посему лошадей своих под узды веди за собой вне лодки во избежание. Посему же с немногими заходи в лодку, ибо коли [лодка] излишне нагружена будет, накличет беду. Многократно также такие толпы паломников, взявши плату, берут [корабельщики], что судно переворачивается, и паломники в глуби вод гибнут, опосля же корабельщики, злорадствуя, грабят имущество мертвых.

Далее подле перевала Сизы [Сен-Жан-Пье-де-Пор] [имеются]  земли баскские, [имеется] город Байона у моря в стороне северной. Земля эта язык имеет варварский, лесистая, гористая, вина и хлеба, совершенно телесного пропитания лишенная, кроме яблок, нута [есть расхождения в написании этого слова, по др. версии речь идет о сидре] и молока. В земле этой злые сборщики податей [имеются], а именно в окрестностях перевала Сизы [Сен-Жан-Пье-де-Пор] в городе, что зовется Остабат-Асм, в городе Сан-Жан и Сан-Мишель у подножия перевала Сизы [то есть Пье-де-Пор]. Что крайне проклинают: выходят против паломников с двумя и тремя копьями и поборы несправедливые силой берут, а если кто из путников по второму требованию монеты сии отдавать не желает, копьями сими бьют и дань отбирают укоризненно и до самых бедер обыскивают. Сами [суть] дикие, и землями, в которых пребывают, дикими и лесистыми и варварскими владеют. Воинственные лица и язык их варварский в сердца узревших их вселяют ужас. Хотя не след по обычаю получать дань, кроме как с купцов лишь, с паломников и со всех проходящих несправедливо берут. [Существует точка зрения, что часть путников, прикрываясь статусом палмника, действительно пыталась беспошлинно провезти товар]. Когда должны пошлину брать самовольно вместо четырех монет шесть, вместо восьми двенадцать, а то и вдвое берут. Посему предписываем и просим, чтобы сии сборщики податей и король Арагонский [вероятно, Альфонсо I Воитель, король Арагона и Наварры с 1104 по 1134 гг., успешно сражавшийся против мавров] и прочие богатые люди, что подати денежные с сих собирают, и все на сие согласные, поименно Гийом де Суль [предположительно: годы жизни относятся к XI веку], а также Вивьен де Эгремон, а также виконт Сан-Мишеля со многим семейством своим, купно с помянутыми корабельщиками [паромщиками] и Арманом де Гинем со всем семейством своим, а также владетели вод предупреждены, кто с тех лодок  пошлину несправедливую берет, как и священники также, кто, зная сие, грехи отпускают и причащают, и службу божественную [то есть молитву] по ним совершают, и в церковь их допускают, покуда гласно не покаются, образумятся и меру в поборах не установят, не только на кафедре епископской в своей земле, но даже также и самом соборе Святого Иакова, паломникам внимая, непреклонно отлучат от церкви, и если какой архипастырь  затем по любви или по корысти пожалеть пожелает, анафемы мечом поражен будет. Известно, что сами сборщики податей с паломников пошлину брать никоим образом не должны, и корабельщики с двух человек, а именно с богатых, с каждого корабля лишь один обол, а с лошади одну монету брать по обычаю положено, а с бедных ничего, и большие сии корабли, в каковых вьючных животных и людей многих сподручно перевозить, иметь должны. В сией земле баскской есть высочайшая на пути Святого Иакова гора, что зовется перевал Сизы [Сен-Жан-Пье-де-Пор], через который врата в Испанию имеются, откуда через сию гору товары необходимые из одной земли в другую перевозят, на оную подниматься восемь миль и спускаться также восемь необходимо. Высота воистину ее такова есть, что кажется, будто до самого неба рукой подать, тому, кто поднимается, кажется, будто он до неба рукой дотронуться может, с сией вершины можно видеть море Британское [Ла-Манш] и Западное [Cеверное море] и пределы трех регионов, а именно Кастилии, Арагона и Галлии [Франции]. На самой вершине сией горы есть место, что зовется Крестом Карла [Великого], ибо великий сей в ознаменование того, что Карл со своими войсками по пути в Испанию секирами и кайлами и кирками, а также руками некогда тропу проложил, прежде крест Господень здесь возвиг и после колени преклонил в сторону Галисии и Господу и святому Иакову молитву вознес; и посему паломники колени свои преклоняя перед страною святого Иакова согласно обычаю молятся и всякий и всякая знак Господен крест ставит. Тысячи сиих крестов здесь возможно найти, ибо первое место [для] моления святому Иакову здесь [имеется]. На сией горе, прежде чем христианство в земле испанской изобильно распространилось, наваррцы неверные и баски паломников, к святому Иакову идущих, не только грабили, однако также седлали их словно ослов и спобствовали их гибели. Совсем вблизи сей горы в сторону севера есть долина, что зовется Валькарлос, Карловой долиной, в коей нашел приют тот Карл с войсом своим, когда воины в Ронсесвале пали, через которую также палимники многие, к святому Иакову направялющиеся, проходят, не желая подниматься. [Сейчас через эту долину проходит шоссе, вдоль которого также идут паломники, не рискнувшие идти через перевал]. Затем истинно, спустившись с сией горы, найдешь приют и церковь, в коей есть камень, что Роланд, витязь великий, меча своего ударом на три части расколол. Затем найдешь Ронсесваль, место то именно, где битва великая некогда свершилась, в коей король Марсилий [правитель язычников-сарацин, герой «Песни о Роланде»], Роланд [Роланд, герой «Песни о Роланде», племянник Карла, и исторический персонаж, маркграф Бретонской марки Хруодланд, погибший в битве при Ронсесвале в 778] и Оливье, и другие воины более 400 тысяч числом, христиане и сарацины, полегли [в «Песни о Роланде» говорится о том, что на арьергард войска Карла Великого напали мавры, однако есть точка зрения, что сражение было с басками].

После сией долины лежат земли Наварры, что счастливы хлебом и вином, молоко и скот имеют. Наваррцы и баски одни сходства и качества, а именно в еде и одежде и языке имеют, но баски лица белее наварцев являют. Наваррцы одеяния черные и короткие, до колена лишь, по обычаю скотов, одевают и сапоги, что лаварками зовут, из волосатой кожи недубленой сделанные, шнурами вокруг ступни подвязанные, подошву стопы лишь закрывающие, а подъем обнажающие, носят. Плащи, доподлино скажем, шерстяные, темные, длиной до локтя, с бахромой, наподобие плаща путников, что сайас зовут, носят. Истинно, отвратительно одеваются и отвратительно едят и пьют: ибо все семейство наваррцев, так сервы, так и господин, как служанки, так и госпожа, все кашу вместе без разбору из одного котла, да не ложками, а просто руками, единственно едят, и из одного кубка пьют. Коли увидишь, как они едят, псам едящим или свиньям уподобишь их, а коли их речь услышишь, лай собачий вспомнишь: ибо варварский язык совершенно имеют. Бога зовут Урсия, Матерь Божию - Андреа Мария, хлеб – оргуй, вино – арда, мясо – арагуй, рыбу – арайн, дом – эхея, хозяина дома – яона, хозяйку – андреа, церковь – элисера, пресвитера – белатерра, что означает «красивая земля», зерно – гари, воду – урик, короля – эрегуя, Святого Иакова – Иаонна Домне Иакуе. Сие есть народ варварский, с прочими людьми несходный в обрядах и по сути, злобы полный, цветом темный, с лица нехороший, испорченный, порочный, неверный, бесчестный, пустой и развращенный, похотливый, хмельной, ко всяческому рукоприкладству склонный, ярый и дикий, нечестный и порицаемый, неблагочестивый и грубый, жестокий и сварливый, к порывам благим неспособный, полностью в пороках и неправедности взращенный, с гетами [фракийский народ, описанный Геродотом, расселился между Балканами и Дунаем, считался воинственным и диким] и сарацинами сходный, злобою своей и к нашему галльскому народу недружественностью, за один нум [медяк] лишь наваррец или баск убьет, коли сможет, галла. В некоторых местах сией земли, а именно в Бискайе и Алаве, коли наваррцы разгорячатся, мужи женам и жены мужам срам свой показывают. Наваррцы также совершают совокупление нечистое со скотиною, доподлинно, наваррцы мулам своим и лошадям зады завешивают, говорят, чтобы никто чужой, кроме них самих не добрался, а также вульвы жен и мулиц поцелуями покрывают похотливыми, посему всеми проклинаемы. На поле боя, однако, годны, но к осаде крепостей не годны; в подаче десятины законопослушны, к подношениям на алтарь привычны, как утверждают: каждый день приходя в церковь, или хлебом, или вином, или зерном, или каким другим продуктом  подношение Богу делают. Куда бы наваррец или баск шел, рог охотничий подвешен у него на шее и два метательных копья или три, что ауконас зовутся, обычно в руке несет. Когда домой приходит и возвращается, свищет коршуном, а коли, в месте потайном в одиночку корысти ради затаясь, собратьев созвать желает, или на манер совы поет, или наподобие волка воет. Традиция утверждает, что они от роду скотов нисходят, ибо доводиться, что сходны суть с теми нравами и схожестью. Юлий Цезарь, говорится, три народа, доподлинно, наслал на Испанию, нубийцев, скотов и корнубийцев [корнуэльцев] хвостатых, чтобы покорить народ Испании, ибо тот дань ему платить не желал, наущая их всех [испанцев] мужеского полу мечу предать, женский же пол в живых сохранить. Те, морем добравшись до сих земель, высадившись с кораблей своих, до града Барселоны, и до Цезарь Августы [Сарагоссы], и до града Байоны, и до горы Ока [Монтес-де-Ока] огнем и мечом разорили их. Сии пределы перейти не могли, поскольку кастильцы, объединясь и  одолев их, из пределов своих изгнали; те же, бежав, добрались до приморских гор, что суть между Нахерой и Памплоной, собственно, вдоль побережья Бискайи и Алавы, где поселившись множество крепостей возвели и перебили всех мужчин, чьих жен силой похитили, и с ними детей народили, которые после и далее наваррцами звались; посему наваррец означает no verus – неверный, ибо не чистый и незаконнорожденный [тот] род народился; или же наваррцы прежде от того города, что Наддавер [город в Эфиопии] зовется, имя взяли, что [есть] в той земле, откуда изначально пришли, а [город] тот в изначальные времена святой Матфей апостол и евангелист проповедью своей к Господу обратил.

После земель сиих, пройдя рощи Оки в направлении Бургоса, следуют земли испанские, а именно Кастилия и Кампос. Сие [есть] земля, полная богатств, золота и серебра, травам и коням чрезмерно благодатная, хлебом и вином, мясом, рыбами, молоком и медом тучная, деревьев, однако, лишенная, людьми недобрыми и порочными полная.

Далее в землю Галисийскую, пройдя через Леон и перевал горы Ираче и горы Себрейро, придешь. Сия [суть] лесистая, реками, полями и садами славная, плодами добрыми и источникми чистейшими; города и селеления и поля возделенные редки, в хлебе пшеничном и вине стеснена, но хлебом ржаным и сидром богата, домашней скотиной и верховой, молоком, медом, рыбы морские громадные и малочисленые [имеет]; золото и серебро, травы, да шкуры, лесные и прочие богатства [имеет], богаств сарацинских полна. Галисийцы более похожи на люд наш галльский, чем другие народы испанские с нравами [их] необтесанными, ты согласишься, но гневливы и задиристы чрезычайно.

(Перевод: Мария Скляр)